Kto może stać się właścicielem "opatentowanej" marki?

Kto może stać się właścicielem „opatentowanej” marki?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kto ma prawo do rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym? Czy proces ten jest zarezerwowany wyłącznie dla wielkich korporacji czy też indywidualni przedsiębiorcy oraz osoby prywatne również mogą skorzystać z tej opcji? W poniższym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości dotyczące procesu zgłaszania i zabezpieczania Twojego znaku towarowego.

 • Dlaczego warto oficjalnie chronić markę?

W świetle prawa, znak towarowy to oznaczenie wyróżniające towary lub usługi. Najczęściej jest to nazwa lub logo używane przez przedsiębiorcę. Aby formalnie ubiegać się o prawa do danej nazwy, konieczna jest jej rejestracja w Urzędzie Patentowym, co potwierdzane jest wydaniem świadectwa ochronnego – dokumentu o sile prawnej porównywalnej do aktu notarialnego.

Warto zaznaczyć, że prawo własności intelektualnej rozciąga swoją ochronę również na tzw. znaki niezarejestrowane, jednakże zabezpieczenie takie, niewpisane w żadne rejestry, jest trudne do egzekwowania i często ograniczone zakresem lokalnym.

Właścicielem oficjalnie zarejestrowanego znaku jest podmiot zapisany w odpowiednim rejestrze, a proces ten oparty jest na prostej zasadzie: pierwszeństwo ma ten, kto pierwszy zgłosił znak. Zatem ryzykowne staje się pozostawienie znaku towarowego bez oficjalnej rejestracji, biorąc pod uwagę potencjalne działania trolli patentowych. Są to osoby, które zgłaszają czyjąś markę w celu późniejszego wywierania presji czy szantażowania właściwego właściciela.

Zarejestrowanie znaku towarowego przesuwa również ciężar dowodowy – to posiadacz świadectwa ochronnego jest zabezpieczony, a każda strona sprzeciwiająca się jego prawom musi wykazać się solidnym fundamentem dowodowym, by podważyć jego pozycję.

Zobacz również czy jest badanie znaku towarowego: https://www.kancelarialech.pl/badanie-znaku-towarowego-darmowe/ 

 • Kogo można wskazać w podaniu?

Każda osoba czy instytucja pragnąca zastrzec swoją nazwę lub logo może ubiegać się o zarejestrowanie znaku towarowego.

Zgłoszenia może dokonać szeroka gama podmiotów:

 • osoby fizyczne, niezależnie od prowadzenia działalności gospodarczej (w tym obywatele zagraniczni);
 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółki cywilne;
 • podmioty prawne, w tym: spółki kapitałowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe i fundacje, związki zawodowe, partie polityczne;
 • organy administracji rządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne działające w imieniu Skarbu Państwa.
 • Wniosek składać na firmę czy osobę fizyczną?

Przedsiębiorcy często stają przed dylematem, czy zarejestrować znak towarowy na własną firmę, czy też na siebie jako osobę fizyczną. Oba podejścia mają swoje zalety.

Zalety rejestracji znaku towarowego na osobę fizyczną:

  • Rejestracja marki nie wymaga posiadania działalności gospodarczej. 
  • Jesteś w stanie stać się właścicielem marki, która jeszcze nie istnieje, ale którą planujesz wprowadzić w przyszłości. 
  • Posiadany znak towarowy można wnieść jako aport do spółki, traktując go jako wartość majątkową. 
  • Jako właściciel marki możesz udzielać licencji na jej wykorzystanie, co generuje dodatkowe przychody. 
 • Prawa do znaku towarowego są chronione przed zajęciem przez komornika, jeśli nie są aktywami firmy. 

Zalety rejestracji znaku towarowego na firmę:

 • Znaki towarowe są aktywami, które podnoszą wartość firmy, co może być korzystne w przypadku jej sprzedaży czy też innych transakcji. 
 • Firma, jako podmiot prawny, ma bardziej przejrzystą pozycję w kontekście dochodzenia swoich praw wobec naruszeń marki. 
 • W razie bankructwa firmy, zarejestrowany znak towarowy może zostać wystawiony na licytację, pomagając w pokryciu długów. 
 • Znak towarowy to ważne narzędzie w rozmowach handlowych, a także może być traktowany jako zabezpieczenie w pewnych transakcjach finansowych. 
 • Tylko przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na rejestrację znaku towarowego w ramach UE czy na poziomie krajowym. 
 • Skuteczne zarządzanie prawem przy wielu właścicielach

Właścicielem znaku towarowego może być więcej niż jedna osoba czy podmiot, zarówno w sferze osób fizycznych, jak i prawnych. W tym kontekście przywołujemy termin „wspólne prawo ochronne”. Chociaż teoretycznie sytuacja ta może wydawać się atrakcyjna, praktyka ujawnia różne wyzwania, zwłaszcza w kontekście ewentualnych nieporozumień między współwłaścicielami.

Niejasności mogą pojawić się, gdy współwłaściciele znaku mają różne zdania na temat zarządzania nim. Kto ma prawo do przedłużenia ochrony? Czy jedna z stron może udzielić licencji bez zgody pozostałych?

 • Znaczenie regulaminu używania

Aby uniknąć takich komplikacji, kluczowe jest sporządzenie regulaminu znaku towarowego jeszcze przed jego rejestracją w Urzędzie Patentowym. W przypadku zgłoszeń w Polsce jest to nawet konieczność. Nieprzygotowanie takiego dokumentu jest błędem formalnym i może skutkować odrzuceniem wniosku o rejestrację.

Regulamin, będący umową między współwłaścicielami, musi jasno określać zakres obowiązków i uprawnień każdego z nich. Elementy, które powinny zostać w nim zawarte, to między innymi: wyznaczenie podmiotów upoważnionych do używania znaku, adres do korespondencji, regulacje odpowiedzialności za przedłużenie ochrony, zasady korzystania ze znaku, procedury w sytuacji naruszenia praw związanych ze znakiem, sposób rozwiązania współwłasności, czy też wytyczne postępowania po śmierci jednego z właścicieli.

 • Czy warto powierzyć formalności rzecznikowi patentowemu?

W kontekście prawa, jak i życia codziennego, rzadko kiedy procesy są tak proste, jak mogą się na pierwszy rzut oka wydawać. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi de facto końcowy etap procesu rejestracji marki, poprzedzony koniecznością opracowania efektywnej strategii ochrony. Decydując się na skorzystanie z usług rzecznika patentowego, inwestujemy nie tylko w jego wiedzę, ale i cenne doświadczenie.

Takie działanie przynosi wiele korzyści:

 • Zwiększasz swoje szanse na uzyskanie ochrony nawet o 50%. Tak wynika z analizy amerykańskiego rynku przeprowadzonej w latach 1985-2010. 
 • Zostaniesz poinformowany, w przypadkach gdy nie jest możliwe zastrzeżenie konkretnej nazwy – zwłaszcza jeśli dotyczy to nazw opisowych lub zbyt ogólnych. 
 • Po dokładnej analizie prawnej Twojej marki otrzymasz raport, dzięki któremu dowiesz się, czy nie naruszasz praw innych do znaku towarowego. 
 • Jeśli rzecznik patentowy zidentyfikuje potencjalne kolizje z innymi znakami, dostarczy Ci wskazówek, jak je unikać lub radzić sobie z nimi. 
 • Cały proces rejestracji znaku towarowego będzie dla Ciebie wolny od zawiłości formalnych i biurokratycznych kłopotów. 

Poruszanie się w procesie rejestracji marki może wydawać się skomplikowane, ale zrozumienie kto może zostać jej oficjalnym właścicielem jest kluczowe dla ochrony wartości intelektualnej twojego przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą prywatną, przedsiębiorcą czy reprezentujesz organizację, ważne jest poznanie ram prawnych oraz świadome decydowanie w zakresie własności marki. Każdy wybór dotyczący własności intelektualnej niesie ze sobą pewne konsekwencje, zarówno korzystne, jak i ryzykowne. Właściwe zarządzanie marką i biegłość w procesie jej rejestracji może zdecydować o sukcesie lub porażce twojego biznesu w środowisku konkurencyjnym.

Materiał zewnętrzny